Erstavik: rester av såg vid Sandabäcken

Du befinner dig nu mitt i den dalgång som har gjort Erstavik till ett fint jordbruksområde. Ta en titt ner mot herrgården, en gustaviansk byggnad från 1700-talet, och de andra byggnaderna! På fälten har brödsäd odlats i flera hundra år. Idag är det vall och betesmarker. Runt om i landskapet finns flera gravfält från brons- och järnålder.

Ovanför den stensatta fåran vid bäcken finns en fördämning. Den hjälpte till att skapa tillräcklig fallhöjd för vattenhjulet som drev sågen.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Hitta hit:

Promenera eller cykla på Erstaviksvägen från Lovisedal, en sträcka på 3 km. Eller följ gång- och cykelvägen från Erstaviks kvarn och sväng vänster in på Erstaviksvägen. Det är drygt 2 km. Du kan också göra en avstickare hit ner om du vandrar på Blå spåret.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö