Place main culture@2x Erstaviks herrgårdslandskap

Blicka ut över landskapet kring dalgången! Nog går det att se att marken har brukats i århundraden?

Dagens herrgård är ritad av Jean Eric Rehn. Uppdraget kom från direktören Herman Petersen, som hade köpt egendomen 1763.

Herrgårdslandskapet ska visa godsets betydelse. Raka vägar med alléer strålar samman mot gården. På alléträden trivs lavar och mossor. Hålrum i de gamla stammarna ger bo- och födoplatser för fåglar. På åkerholmar och i skogsbryn får de många dovhjortarna skugga, skydd och mat.

Den goda jorden i Erstaviksdalen odlades redan på järnåldern, för 1000-1500 år sedan. Under herrgårdsepoken har markerna kring gården använts till spannmålsodling och som djurbete. Idag blir det som odlas bland annat foder åt hästarna i området.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Karl Bengtson

Naturförvaltare