Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Gärdesudden

Den finns bara här. Mocydiopsis parvicauda. Svårt att säga. Svår att hitta. En strit, en insekt, som har sitt enda hem i Sverige på ängen här i Gärdesudden. Man kan bli utmattad av att leta efter något som är så svårt att hitta och vars namn är ännu svårare att uttala. Då kan man gå upp bland tallarna, ut på berget, och sätta sig på bänken. Där ligger Lidingö och här kommer en finlandsfärja. Svårare behöver det inte vara.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Buss 448 från Slussen går fram till Kummelnäs. Från hållplatsen är det en promenad på ca 500 m västerut för att nå reservatet. Om du kommer med bil så finns det en parkering vid Lövbergavägen i reservatets sydöstra del.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Finn Cederberg

Naturvårdsintendent

Tel: 08-718 80 46.

  • Vqbrpthowd2hzysbjgh5

    Slåtter på Gärdesudden

    Nacka kommun 1 jul 10:00

    Vi röjer sly och bedriver slåtter, för att begränsa gräsfloran och gynna en mångfald av arter. I år bygger vi en hässja. Vi inventerar också ängsfloran och ser till fågelholkarna som satts upp runt om i naturreservatet. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med arbetshandskar, räfsa, lie (om du har) och matsäck. Arbetet börjar kl 10 och pågår till kl 13. Boo Miljö- och Naturvänner arrangerar. Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71, Bengt-Olov Rydow 070-517 83 95.