Parkering vid professorsstigens entré till Gärdesudden naturreservat

Vid parkering ligger Professorstigens entré till Gärdesudden naturreservat. Här hittar du en informationsskylt med karta som visar hela reservatet med en röd punkt om var du befinner dig när du läser skylten.

Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Närmaste adress: Professorsstigen, Saltsjö-Boo

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö