Kulturpromenad Nacka ström

Brukslämningarna vid Nacka ström och Källtorpssjön har anor från 1500-talet och är Nackas historiska hjärta. Under promenaden upplever du speglande dammar, kvarnbyggnader, Nacka gård, kommunens äldsta kyrkogård och kulturlandskapet vid Källtorpssjön. Promenaden är cirka 3 kilometer. Du startar lämpligast från busshållplatsen Nacka kvarn men det går även bra att ansluta från friluftsgården Hellasgården.

Kulturpromenaden är inte markerad i naturen, men det är lätt att hitta med hjälp av appens karta. Där får du också veta mer om intressanta platser efter vägen. Eller hämta den länkade foldern, där samma platser är markerade.

Att göra:
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Kulturstig
Längd: 3.3 km

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö