Lilla Högmora

Från början hette platsen Oxmora. Via Hogsmora blev det dagens Högmora. Man vet att det fanns en häst, sex kor och fyra får vid torpet i början av 1800-talet. Torparen Nils Hornberg bodde här i nästan 40 år. Han kunde kosta på sig att ha egna pigor och drängar. Lilla Högmora är ett av många gamla dagverkstorp som hört till Erstavik. Skyldigheten att göra dagsverken på godset avskaffades på 1930-talet. Dagens arrendatorer tar hand om hästar som hjälper till att hålla markerna öppna.

Att göra:
  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Bärplockning
Faciliteter:
  • Information

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö