Lilla Sickla gård

Den gårdsmiljö vi kan se idag är från slutet av 1700-talet, men gården är äldre än så. Eftersom det varit ont om lämplig mark har något omfattande jordbruk aldrig bedrivits här - men bäcken intill kunde ge vattenkraft. Det fanns en kvarn här på 1500-talet. Under 1700-talet anlades ett bomullstryckeri på gården Stora Sickla, på andra sidan sjön, medan ett mindre verk anlades vid Lilla Sicklas bäckfåra.

Följ gärna kulturpromenaden runt Sicklasjön för att se fler intressanta platser inom ett litet område!

Att göra:
  • Kulturmiljö

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Karl Bengtson