Trail main hiking@2x Lugna promenaden i Älta

Promenaden går till stor del genom park- eller skogsmarknära bebyggelsen. Gå helst medurs för att se skyltarna bra. Slingan är 3,5 kilometer lång och lättgången eller mycket lättgången. Promenaden är till största delen asfalterad, de delar som är grusväg har jämnt och fint underlag. Det är gott om bänkar i grönområdet före Lovisedalsvägen, där det lutar svagt uppför. För det mesta går man på gångväg eller trottoar, på Jaktstigen och en bit av Lovisedalsvägen saknas dock trottoar. Vintertid kan ”genvägen” Solvägen - Pilvägen (grå markering på kartan) vara ett bra alternativ. Följ orange skyltar märkta ”Lugna promenaden”.

Att göra:
  • Trail main running@2x Löpning
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Längd: 3.3 km
Hitta hit:

Du kan starta vid Älta centrum eller öster om Ältavägen, på någon plats där slingan passerar.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Karl Bengtson