Lusthus och filosofens grav

Det åttakantiga lusthuset med toppigt tak är troligen från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Det hör till den park i engelsk stil vid Lilla Sickla gård. En engelsk park ska ha slingrande gångar och får gärna vara kuperad. Stilen kom till som kontrast mot de franska barockparkerna, med sina regelbundna former och långa siktlinjer. Att gravmonumentet i parken kommit att kallas Filosofens grav kan ha att göra med att den franske filosofen Jean-Jaques Rosseau, som vurmade för ett liv i samklang med naturen, begravdes i en engelsk park. De tre personer som faktiskt ligger begravda här var inte kända som filosofer.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Faciliteter:
  • Naturbad

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö