Place main culture@2x Skomakartorp

Utan torpen och jordbruket där hade den här trakten kanske varit täckt av en jämn skog. Nu är den i stället ett lapptäcke av skogsområden, hagar och annan öppen mark. I kanterna finns ståtliga lövträd och buskage. Där trivs fåglar som törnskata och steglits. Idag betar hästar i hagar nära Skomakartorp och håller markerna öppna. Sörmlandsleden och många stigar följer körvägar som torparfamiljerna använde för att ta sig till herrgården och mellan torpen.

Kul att veta: I början av 1800-talet anlitade prästen i Nacka-Erstavik, Eric Philip Pladecius, torparen här som kurir för försändelser mellan Nacka och Tyresö. Han fick en riksdaler om året för jobbet.

Att göra:
  • Place main creature@2x Djur
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main foraging@2x Bärplockning
Faciliteter:
  • Place main info@2x Information
Hitta hit:

Sörmlandsleden passerar torpplatsen. Det går också lätt att komma hit från Tyresö strand.

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Karl Bengtson

Naturförvaltare