Stengärdet

Vid västra sidan av Källtorpssjön ligger gammal odlingsmark som har tillhört Nacka bruk. Den stenrika terrängen kan ha gett platsen namnet Stengärdet. Gärdet omges av en imponerande stenmur. Den är hela 600 meter lång och har haft som uppgift att hålla boskapen som betade i skogen borta från odlingsmarken. En sägen säger att den uppfördes av ryska krigsfångar på 1700-talet. Hur det än är med det så vet man att det på den tiden infördes bestämmelser om att gärdsgårdar av trä skulle ersättas av stenmurar för att spara skogen. Skogen behövdes för att ge ved och träkol till bruken.

Idag spelas det fotbollsgolf på Stengärdet.

Att göra:
  • Kulturmiljö
  • Vandring

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö