Stora Nyckelviken

Stora Nyckelvikens sommarherrgård byggdes på 1740- talet för Herman Petersen, en framgångsrik direktör i Ostindiska kompaniet. Här, på bekvämt seglingsavstånd från vinterbostaden i Stockholm, skapade han en anläggning med trädgård, park, lantbruk och små men ståndsmässiga byggnader. Herrgårdsbyggnaden används idag av Nacka kommun och hyrs ut för evenemang. Sommartid är ett café öppet.

Fasadens träpanel är målad för att likna ett dyrbarare stenhus. Den norra gaveln och biljardflygeln är tillbyggnader från 1760-talet. I den södra faluröda flygeln, som kan ha byggts redan på 1600-talet, finns nu Nackas hembygdsmuseum, med utställningar om Nackas tidigaste historia, äldre hantverk och föremål från hemmets sfär. Museet är öppet sön- och helgdagar från sen vår till tidig höst.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Cafe/Restaurang
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
  • Toalett

Kontakta oss

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö