Garphyttan nationalpark

Garphyttans nationalpark bjuder dig många möjligheter till varierade och rika naturupplevelser, allt från en kort fikapaus bland blommor och fågelsång till kortare eller längre promenader i olika naturtyper. Stigen fram till den öppna ängsmarken lämpar sig för såväl rullstol som barnvagn.

Garphyttans nationalpark bildades 1909 och är en av Sveriges äldsta nationalparker. Marken består till största delen av de forna ägorna till Östra gården, en av fyra bergsmansgårdar i Svenshyttan.

Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken, som idag sköts med årlig slåtter. Här finns en mängd olika växter och djur som är typiska för det äldre odlingslandskapets ängsmarker.

Den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar, en miljö där många sällsynta växter och djur trivs.

Källa: sverigesnationalparker.se

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildad år: 1909

Areal: 111 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Nationalparksbildare: Sveriges regering efter medgivande från Riksdagen

Att göra:
  • Nationalpark
Hitta hit:

Nationalparken ligger 5 km sydväst om Garphyttans samhälle. Vägvisning från bilväg finns från Lekhyttan, Lanna och Garphyttan. Vandringsleden Bergslagsleden, etapp 11 mellan Suttarboda och Leken, passerar genom nordvästra delen av parken.