Area main national park@2x Tresticklan nationalpark

Tresticklanområdet är ett för Götaland ovanligt stort skogsområde utan bebyggelse och vägar. Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.

Källa: sverigesnationalparker.se

Att göra:
 • Area main national park@2x Nationalpark
Vill dit
 • 20190421154135 4 8fc7an
 • Default avatar
 • 20190324110306 4 e20np4
 • Default avatar
Var där
 • 20200319065207 4 1380kuo
 • Default avatar
 • 20170320194208 4 16cxu5
 • 20190203102336 mgkajak2
 • 20180626110423 drakryggen
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Nicklas Odh

  Spänger är renoverade och stigarna märkta ordentligt.
  Glöm inte ta med nyckeln till Budalsvika. Den lånas i Dals Eds Kommunhus (och på något mer ställe).

  mer än 2 år