Djurgårdsbrunnskanalen

Djurgårdsbrunnskanalen grävdes åren 1825–34 på initiativ av Karl XIV Johan. Förutom att underlätta transporter, var den en del av kungens projekt att göra Djurgården mer attraktiv. Det pastorala landskap vi ser idag skapades genom gallringar och utdikningar, nyplanteringar av ädla lövträd och anläggning av promenadvägar.

Att göra:
  • Cykling
  • Fågelskådning
  • Paddling
  • Kulturmiljö
  • Fiske
  • Vandring
  • Naturvärde
  • Park
  • Ridning
  • Löpning