Place main castle@2x Ulriksdals slott

Ulriksdals slott byggdes på 1640-talet för fältherren Jakob de la Gardie och fick därför namnet Jakobsdal. Det ritades av Hans Jacob Kristler i tysk-holländsk renässansstil med utsirade gavlar och brant sadeltak.

Under sonen Magnus Gabriel de la Gardie omvandlades trädgården till en storslagen barockpark. År 1669 köpte änkedrottning Hedvig Eleonora Jakobsdal, som därmed blev kunglig egendom. Hon skänkte slottet i faddergåva till sin sonson Ulrik, och ändrade därmed namnet till Ulriksdal. Men Ulrik dog bara 1 år gammal och slottet återgick till Hedvig Eleonora.

I början av 1700-talet byggdes ett nytt Orangeri, ritat av Nicodemus Tessin d y. Några år senare, ca 1720–50, genomgick slottet och parken stora förändringar enligt arkitekten Carl Hårlemans planer. Det var då slottet fick det utseende vi känner idag. Även Hedvig Eleonoras ridhus förändrades och byggdes om till en teater – Confidencen.

Kring sekelskiftet 1800 gjordes trädgården om efter nya romantiska parkideal. 1822–49 använde Karl XIV Johan slottet som invalidhotell för krigsveteraner. Decennierna efter 1800-talets mitt fick Ulriksdal en blomstringsperiod som Karl XV:s sommarresidens. Då uppfördes också Slottskapellet efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander.

1925–73 var Ulriksdals slott bostad åt Gustaf VI Adolf. Under denna tid förändrades parken och fick formen den har idag. När du är här, glöm inte att titta på de nätdragande morianerna som ursprungligen stod i Hagaparken. Slottet och Orangerimuseet är öppna för besökare sommartid.

Tillgänglighet:
 • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Place main near parking@2x Nära parkering
 • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
 • Place main castle@2x Slott

Kontakta oss

Nsp rgb svart

Nationalstadsparken

 • Sq2jxo2tdtq44uviuhdv

  Cykla Ulriksdalsrundan

  Nationalstadsparken 22 maj

  Ulriksdalsrundan är 8,4 km lång och bitvis kuperad. Här passerar du bland annat slottsmiljön vid Ulriksdal, koloniträdgårdar, naturområden och det moderna Bergshamra. Närmast Edsviken får du leda cykeln några hundra meter och njuta av det vackra skogsområdet till fots. Följ de bruna cykelskyltarna - Kungliga nationalstadsparken.