Lisselåsklack

Stentorg i Lisselåsklack Naturreservatet Lisselåsklack består av ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation. Klapperstensfält av denna typ kallas stentorg och bildas när ytjorden i väldigt stenig mark spolas bort av vågor. När det skedde här var havsytan i nivå med kullen. Vid istidens slut, för knappt 10 000 år sedan, låg dock kullen ca 60 meter under havsytan.

Att göra:
  • Naturvärde