Arvidsträskberget

Delar av Arvidsträskberget är mycket blockrikt, framför allt i den östra delen där det även finns en ravin. Åt söder finns en långsträckt sluttning med mestadels tallskog. Området är 1 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder nästan ända fram till reservatet. En skogsbilväg med en vändplan finns på norra sidan av reservatet.