Fettjärn

Naturreservatet Fettjärn domänreservat är ett litet, backigt naturskogsområde med en gammeltallskog. Området ligger nära väg och är lättillgängligt. Trots sin ringa storlek är naturen varierande. Här finns förutom tallskog även blockliga fält, bäckar och myrmark. Området är o,5 kvadratkilometer.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Från väg 95 cirka 18 kilometer söder om Arjeplog går en skogsbilväg in österut som går mot byarna Alvik och Björknäs. Fettjärn ligger cirka 12 kilometer in på den vägen. .