Area main nature reserve@2x Hästholmen

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Denna obebyggda holme är klädd med gran- och björkskog och har höga naturvärden. Hela området är 0,3 kvadratkilometer och skoterförbud råder på landområdet. Det är inte heller tillåtet att köra vattenskoter och för jakt gäller särskilda regler, se reservatsbeslutet på Länsstyrelsens webbplats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Hästholmen ligger på södra Sandön i Luleå skärgård, cirka 11 kilometer sydost om centrala Luleå.