Kamajokk

Kamajokk betyder den dundrande älven. Älven utgör en central del av det storslagna landskapet norr om Kvikkjokk. Här finns ett varierande landskap med naturskog, myrar, bäckar och skogstjärnar. I sydligaste delen av reservatet syns spåren av en storm som välte många träd i december 2001. Hela området är 6,2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Parkeringsplats finns vid fjällstationen i Kvikkjokk.

Kommunikationer:

Naturreservatet Kamajokk börjar cirka 1 kilometer norr om Kvikkjokk och sträcker sig en dryg halvmil norrut längs älven.