Vandringsstig Kanjonen, Abisko nationalpark

Den här turen är "ett måste" om du är i Abisko nationalpark. Kanjonen är en av anledningarna till att parken bildades.

Från naturum kan du gå direkt västerut, förbi turiststationen och vidare mot jåkken Abiskoeatnu, eller Abiskojåkka som den ofta kallas.

Det finns också en mer tillgänglighetsanpassad väg. Den går norrut från naturum. Där asfaltvägen tar slut fortsätter du norrut på en grusad led som slingrar sig ned för en slänt bakom vandrarhemmet Keron. Nedanför slänten tar du vänster och fortsätter på en grusad led. Så småningom passerar du en liten parkeringsplats, där bilar med särskilt tillstånd kan parkera för att få en kortare tur till kanjonen. Den grusade leden fortsätter förbi parkeringsplatsen.

När du närmar dig kanjonen passerar du en konstnärligt utsmyckad gångtunnel. För att komma till kanjonen fortsätter du västerut, via en smalare passage över jokken. Därefter tar du norrut, in på en däckspång som går längs Abiskojåkkas västra kant. Längs spången finns en av naturums "upptäckarplatser". Efter några hundra meter kommer du fram till en rastplats och nationalparkssymbolen, "guldkronan".

I kanjonen häckar strömstare och det finns gott om intressanta växter. Kanjonen består av hårdskiffer och dolomit.

Från rastplatsen kan du fortsätta vidare norrut på en mindre stig som inte är tillgänglighetsanpassad. En bit nedströms finns en bro med fina fotomöjligheter.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.7 km