Korptjärnbergen

På Korptjärnbergets natursköna bergstoppar med gles gammal tallskog finns gott om fina fikaplatser med utsikt över omgivande landskap. Skogen på bergen har härjats av skogsbränder många gånger. Här finns levande tallar som bär spår av tre bränder – riktiga kämpar! Området är 0,8 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet nås bäst via skogsbilväg från Unbyn. Skogsbilvägen slutar en bit öster om reservatet. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det går bra att parkera bilen på en vändplan i slutet av vägen.