Area main nature reserve@2x Kuusivaara

Kuusivaara är ett stort, orört skogsområde med barrskog, format efter flera skogsbränder som inträffade för 150-200 år sen. Reservatet innefattar de fyra skogsklädda bergen Kuusivaara, Ahmarova, Airivaara och Puistisvaara samt omgivande myrar och sumpskogar. Området är 21,5 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Kuusivaara ligger cirka 2 mil väster om Svanstein. Från Rantajärvi nordväst om Svanstein går en väg mot sydväst, med en avtagsväg strax efter Ylinenjärvi som korsar reservatet.