Area main nature reserve@2x Laisdalens fjällurskog

Laisdalens fjällurskog är ett stort reservat - 10 mil långt, beläget på båda sidor om Laisälven. Här möter du en vild och storslagen fjällnära skog som sakta klättrar upp mot kalfjällen. Mitt i området ligger Delliknäs, ett nybygge anlagt 1892. Här kan man få en inblick i äldre tiders strävsamma nybyggarliv. Naturreservatet Laisdalens fjällurskog är 794 kvadratkilometer stort. Kungsleden och flera andra leder, även skoterleder, går genom Laisdalen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 38 kilometer nordväst om Arjeplog längs Laisälven upp till Blassaselet. Flera vägar leder till reservatet.

Vill dit
  • Default avatar
  • 20190515090621 4 a1re49
Var där
  • Default avatar
  • 20180824214903 4 elw21k
  • Default avatar
Ljud
Vildmark? Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera