Ludenhatten

Naturreservatet har fått sitt namn efter kalottberget Ludenhatten som ingår i området. Här finns gamla skogar där många sällsynta gammelskogsarter trivs. De äldsta skogarna hittar du norra delen av området. Där finns också natursköna hällmarker och väster om dem ligger den fina sjön Gäddträsket. Området är 2,2 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 16 kilometer nordväst om Lillpite. Sväng av norrut cirka 2 kilometer efter centrala Lillpite i Tuven och följ vägen i cirka 14 kilometer. Reservatet ligger på höger sida om vägen.