Lustgården

Här kan du uppleva naturskogar, sjöar, hällmarker och bäckar som rinner genom frodiga lundar. En stig går genom naturreservatet och eldplatser finns vid både Abborrtjärn och Lill-Brännträsket. Vintertid passerar en skoterled Lustgården. Området är 3 kvadratkilometer stort.

Att göra:
 • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger i Piteå kommun. Från E4 viker man vid Antnäs av västerut på väg 94. Vid Klöverträsk viker man söderut mot Sjulsmark. Längs denna väg finns skyltning till reservatet. Vägen plogas inte vintertid.

Vill dit
 • 20201129151031
 • Default avatar
 • 20200921213051 4 1qxhl1a
 • Default avatar
 • 20200612164108 4 1fyjbds
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200511213406 4 tg2it5
 • Default avatar
 • 20200526192055 4 1wgodl1
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20191220193159 4 dwtj05
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Ljud
Ett paradis bland granar. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera