Moån

Moån är ett 13 kilometer långt vattendrag som rinner från Bodträsket och mynnar ut i Korpikån, ett biflöde till Sangisälven. Den forsande sträckan är ett av de mest artrika vattendrag som har hittats i norra Sverige. Här finns gott om vattenlevande djur, och fiskar som harr, gädda, abborre, öring och lake lockar sportfiskare till ån. Hela området är 0,4 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 18 kilometer nordnordost om Kalix. Ta väg 398 norrut från E4 och sväng västerut vid Tandfors. En skogsbilväg går genom reservatet.