Area main nature reserve@2x Muorkaape

Under försommaren ljuder snäppornas spelsång över myrvidderna här. Genom Muorkaapes myrar och urskogar rinner flera bäckar och i östra delen löper den flera kilometer långa och smala Torisåsen, en rullstensås. Området är 55 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Muorkaape ligger 20 kilometer sydost om Nattavaara och 6 kilometer öster om byn Polcirkeln, i södra delen av Gällivare kommun. Vägen mellan de två byarna passerar igenom reservatet.