Padjelanta/Badjelánnda nationalpark

Badjelánnda – det övre landet – är det samiska namnet på markerna mellan Sareks högfjäll och Norges fjordar. Den kalkrika berggrunden, den höga nederbörden och den sent smältande snön har skapat en växtlighet som inte finns på många andra platser i fjällen. Det var den speciella floran som gjorde att Padjelanta/Badjelánnda utnämndes till nationalpark 1962.

Hit har renar vandrat under årtusenden för att kalva och beta av Badjelánndas örtrika ängar och vänliga fjäll. Det är också ett område där människor har bott i tusentals år. Överallt finns spår efter deras liv, som kåtaplatser, eldstäder och fångstgropar. I dag är Badjelánnda hem för tre samebyar. De största vistena ligger vid de vida fjällsjöarna Virihávrre, Vásstenjávrre och Sáluhávrre. Förbi vistena går också den populära och lättgångna Badjelánndaleden. Du som vandrar kan ofta köpa både rökt fisk och nybakt bröd. Stigen följer på sina ställen torra åsar och platåer som inlandsisen har skapat. På din färd blickar du ut över ett landskap som i generation efter generation välkomnat oss hem till sig.

Att göra:
  • Nationalpark
Kommunikationer:

För att ta sig till södra Padjelanta/Badjelánnda är Kvikkjokksområdet den bästa utgångspunkten. Till Kvikkjokk går det bussar från Jokkmokk. Ska man ta sig in i Padjelanta norrifrån finns det kommunikationer både från Gällivare och Jokkmokk. Till Gällivare går flera tåg om dagen. Busstationen ligger i anslutning till tåget. Från Jokkmokk kan man ta buss via Porjus för vidare resa till Ritsem/Rijtjem.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Gällivare Turistcenters webbplats
Destination Jokkmokks webbplats

  • Nationalparker och naturreservat i Norrbottens län

    16 mar

    Idag finns framförallt två sätt att skydda natur i Sverige: som nationalpark eller naturreservat. Nationalpark är det starkaste skyddet. Det ges bara till ett mindre antal natursköna och mycket värdefulla områden. Tillsammans bildar nationalparkerna en helhet av naturtyper som är typiska och unika för Sverige. Genom att skydda dem kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. I Sverige finns det 30 nationalparker, och av dem ligger 8 i Norrbotten. Norrbottens nationa...