Area main nature reserve@2x Pärlälvens fjällurskog

Pärlälvens fjällurskog hör till en av våra sista väglösa större urskogsområden. Här finns milslånga, orörda urskogar att upptäcka, toppar att bestiga och vyer att förundras över. Mellan urskogar, fjäll och myrmarker bjuder sjöar, vattendrag och småtjärnar in till både fiske och paddling. Området är 1158 kvadratkilometer stort.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 43 kilometer väster om Jokkmokk och nås via Kvikkjokksvägen, från Kvikkjokk eller Årrenjarka. I norr gränsar Pärlälven mot världsarvet Laponia. Både Kungsleden och Padjelantaleden går genom området.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • 20200712210101 profilepic
 • 20180824214903 4 elw21k
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190515090621 4 a1re49
Ljud
Östan om fjäll. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera