Area main nature reserve@2x Pauranki

Pauranki naturreservat på norra sidan av Torneälven är en av de mest värdefulla tallnaturskogarna i Kiruna kommun. En skogsbilväg leder in i området men det finns inga friluftslivsanordningar. Området är 5 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer ostsydost om Jukkasjärvi. Lämpligaste vägen till reservatet är allmän väg norrifrån, från Jukkasjärvi via Paksuniemi.