Pellokielas

Pellokielas är ett av de mäktigaste urskogsreservaten i Norrbottens län, väl värt ett besök. Här finns rikligt med 500-åriga tallar och exceptionellt mycket död ved. Det ligger lättillgängligt nära väg och är lätt att vandra i. Vid vägen finns en liten parkeringsplats och ett dass. Särskilda regler gäller för jakt, eldning och snöskoterkörning, se föreskrifter i reservatsbeslutet på Länsstyrelsens webbplats. Området är 8,3 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

En liten parkeringsplats finns.

Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Nattavaara i södra delen av Gällivare kommun. Vägen mellan byn Polcirkeln och Nattavaara by passerar genom reservatet.