Area main nature reserve@2x Puolva

Puolva är ett så kallat dödisområde. Här låg stora isblock kvar efter den senaste istiden och skapade medan de smälte gropar, där vi idag har små sjöar. Tjärnarna och myrarna är omgivna av kullar och moränryggar. Det finns fornlämningar i form av boplatsgropar och en härd i området. Det finns även spår av gamla hässjestötar och slåtterlador. Området är 8,7 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Puolva ligger 11 kilometer öster om Skaulo. Skogsbilväg från Skaulo eller från Nilivaara tar dig till naturreservatet.