Area main nature reserve@2x Rackberget

Rackberget ligger nära Älvsbyn och erbjuder en fin utsikt över Pite älvdal. Här kan du beundra ovanliga, solkrävande växter, och vandra på barspolade hällar. Genom reservatet går en stig och uppe på berget finns både eld- och rastplatser. Området är 1,3 kvadratkilometer stort. Det är förbjudet att köra skoter och att elda annat än på iordningställda eldplatser.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Parkering:

En liten parkeringsplats finns nära väg 374.

Kommunikationer:

Rackberget är ligger cirka 2 kilometer nordost om Älvsbyn längs väg 374.

Vill dit
  • Default avatar
  • Default avatar
  • Default avatar
  • 20200511213406 4 tg2it5
Var där
  • 20200709105229 4 bh8vqo
  • Default avatar
Ljud
Skogsbränder. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera