Rappobäcken

Här finns täta tallskogar varvat med öppna, kuperade tallhedar med steniga åsar. I sluttningen ner mot älven finns det djupa raviner, klädda med gamla granar och aspar. Två bäckar flyter igenom reservatet, Rappobäcken i norra delen och Riepikåtatj i södra delen. Området är 1,4 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Rappobäcken ligger cirka 18 kilometer norr om Vuollerim. Det finns flera olika vägar att välja på för att komma till reservatet. En är från Vuollerim mot Påkevare. Därifrån tar du dig nordnordost på mindre vägar tills du når reservatet.