Area main nature reserve@2x Rappomyran

Rappomyran är en långsträckt myr längs Pulisbäcken. Den är en relativt orörd, sammanhängande myr med varierande naturtyper. Många arter av starr, säv och ull växer på en bädd av olika mossor. Här finns också den insektsfångande växten dvärgbläddra. I bäcken finns bäver och på myren häckar sångsvanar, tranor och sädgäss tillsammans med många olika vadare. Några lappländska rariteter är varfågel, enkelbeckasin, myrsnäppa och videsparv. Området är 30 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger i Bodens och Jokkmokks kommun, söder om Murjek. Det nås via skogsbilvägar, antingen söderifrån om du svänger norrut cirka 1,5 kilometer väster om Lakaträsk eller norrifrån via skogsbilväg söderut från Kirtik.