Rautas fjällurskog

Naturreservatet Rautas fjällurskog är en länk i den kedja av naturreservat som skyddar Norrbottens unika, fjällnära skogar. Här finns lågfjäll med fjällbjörkskog och lägre partier med vidsträckta myrar och urskogsliknande barrskogar. Området är 677 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Genom reservatet går E10. Leder finns från bland annat Rautas rastplats och Rensjön.