Reivo

Endast två mil norr om Arvidsjaur väntar ett eldorado för den naturintresserade. I Reivo finns allt ifrån sjöar och gammelskogar till våtmarker och lågfjäll. Så varför inte ge dig ut på en vandring längs de många stigarna med flera olika rastplatser. Genom reservatet rinner flera bäckar och här finns också tjärnar och sjöar där ädelfisk har inplanterats. Några bäckar behöver vadas längs stigarna. Spåren från forntida människor är många. Ett stort brandfält från en brand på 1960-talet fascinerar än idag.

Anläggningarna i Reivo håller på att rustas upp och bytas ut under 2019 och 2020. Även lederna röjs och markeras upp bättre.

Naturreservatet Revio domänreservat är 94 kvadratkilometer stort. Det är Sveriges största urskogsreservat nedanför den så kallade odlingsgränsen. Vintertid finns det skoterleder i området.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Parkering:

Parkeringsplatser finns på flera ställen vid och i reservatet, bland annat där bilväg går in söderifrån.

Kommunikationer:

Reivo ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur och kan nås via vägar som går in västerut från väg 45.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20201129151031
 • 20191220193159 4 dwtj05
 • 20190515090621 4 a1re49
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Ljud
Reivo - vildmark, eller? Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera