Area main nature reserve@2x Reivo

Endast två mil norr om Arvidsjaur väntar ett eldorado för den naturintresserade. Det nästan 100 kvadratkilometer stora naturreservatet rymmer allt ifrån sjöar och gammelskogar till våtmarker och lågfjäll. Så varför inte ge dig ut på en vandring längs de många stigarna i Reivo. Här finns också rastplatser och övernattningsstugor. Genom reservatet rinner flera bäckar och här finns också tjärnar och sjöar där ädelfisk har inplanterats. Spåren från forntida människor är många. Ett stort brandfält från en brand på 1960-talet fascinerar än idag. Naturreservatet Revio domänreservat är 94 kvadratkilometer stort. Det är Sveriges största urskogsreservat nedanför den så kallade odlingsgränsen. Vintertid finns det skoterleder i området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Parkering:

Parkeringsplatser finns på flera ställen vid och i reservatet, bland annat där bilväg går in söderifrån.

Kommunikationer:

Reivo ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur och kan nås via vägar som går in västerut från väg 45.

Vill dit
  • 20191220193159 4 dwtj05
  • 20190515090621 4 a1re49
Var där
  • Default avatar
Ljud
Reivo - vildmark, eller? Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera