Area main nature reserve@2x Rokliden

Rokliden är ett vackert naturområde som inbjuder till rekreation med den slingrande Rokån som omsluts av urskogslika barrskogar och små våtmarker. Området är 1,1 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Rokliden ligger cirka 12 kilometer väster om Roknäs längs väg 373. Vid Fagerheden finns en skogsbilväg som leder in i reservatet.