Area main nature reserve@2x Ruohojoki

Ruohojoki naturreservat är ett flackt skogsområde som i söder sluttar ner mot myrmarken runt Ruohojoki. Vid en kraftig storm i september 1983 fälldes en stor del av träden i västra delen. Området är 0,4 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Ruohojoki ligger cirka 22 kilometer nordväst om Kangos. Kör norrut från Kangos, på den västra sidan av Lainioälven. Efter cirka 7 kilometer, sväng av västerut. Följ vägen i cirka 12 kilometer, sväng av österut och reservatet ligger på höger sida.