Selets bruk

Selets bruk är en kulturhistorisk och naturskön miljö, med åkrar och ängslandskap som omger den stilla flytande Aleån. Bland annat finns här en masugnsruin och olika husgrunder som hört till bruket samt en herrgård. Området är 0,2 kvadratkilometer och skoterförbud råder.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
Parkering:

Parkeringsplats finns.

Kommunikationer:

Selets bruk ligger cirka 24 kilometer västnordväst om Luleå. Reservatet ligger lättillgängligt vid väg, cirka 8 kilometer sydväst om Avan, söder om Luleälven.