Vandringsstig Slakkasjön, Serri

En tillgänglighetsanpassad, 500 meter lång led från parkeringsplatsen till grillplatsen vid Slakkasjön. Leden är markerad med orange färg på träden. Den anlagda däckspången har räcke och avåkningsskydd och är breddad på några ställen. Dock är det avbrott i spången på ett par ställen och där får man ta sig fram ett tiotal meter på en vanlig men ganska bred skogsstig som är delvis grusad (se bild). Dessa partier längs leden kommer att grusas under 2019 för att förbättra framkomligheten. Två låga sittbänkar i form av kluvna stockar finns utplacerade längs stigpartierna.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Längd: 0.5 km
Underlag:

Däckspång av trä med räcke och avåkningsskydd. Maximal lutning på spången är okänd.