Area main nature reserve@2x Södra Jukkasvaara

Naturreservatet ligger vid berget Jukkasvaara. Nedanför bergssluttningen övergår området i en skogs-myrmosaik och i mer sammanhängande myrmarker. Området är 2,8 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om Tärendö. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 10 kilometer fram till naturreservatet.