Stordalen

I Stordalens småsjöar och myrmarker finns ett rikt fågelliv med en del sällsynta arter. I Stordalen bedrivs internationell forskning av Abisko naturvetenskapliga station. Visa hänsyn till pågående forskningsprojekt. Området är 11 kvadratkilometer stort och skoterkörning är endast tillåten på skoterled. Under vintern är eldning tillåten överallt men under sommaren endast i närhet av vatten.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger mellan E10 och Torneträsk, cirka 1 mil öster om Abisko, vid station Stordalen.