Area main nature reserve@2x Stormyran

Stormyrans naturreservat är ett vidsträckt myrområde kring några bäckar. Här finns en mosaik av olika myrtyper, sumpskogar och tjärnar. Stora ytor är så kallade strängmyrar. Det är en typisk myrtyp för Norrbotten, med torra strängar omväxlande med blöta flarkar. På våren svämmas området närmast Spadnovarebäcken över och ett stort antal fåglar rastar i området. Förr skördade nybyggarna hö på myren. Spår av myrslåttern syns än idag i form av hässjestänger lador och en slåtterkoja. Området är 20 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger i Bodens och Jokkmokks kommun, cirka 20 kilometer nordväst om Vidsel. Från väg 374 vid Vidsel ta norrut mot Bodträskfors. En skogsbilväg leder nästan fram till Lillbergsträsket i reservatet. Skogsbilvägar kring Spadnovare tar dig också nära reservatet.