Storsandberget

Storsandberget är ett vackert lågfjäll med skogsklädda sluttningar. Toppen på berget ligger drygt 600 meter över havet och ger med sina böljande hedmarker en känsla av kalfjäll Det är mest granskog på sluttningarna, men i södra delen av naturreservatet finns rena tallskogar, med träd som är mellan 300 och 400 år gamla. Området är 3 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Storsandberget ligger cirka 13 kilometer nordväst om Glommersträsk. Sväng norrut från väg 518 knappt två kilometer öster om Södra Sandträsk. Sväng sedan västerut in på skogsbilväg efter cirka 2,5 kilometer. Du kommer då fram till reservatets södra del.