Tältplats Nissonjohka

Tältplatsen ligger vid Kungsleden söder om hängbron över Nissonjohka och förvaltas av Länsstyrelsen. På platsen finns ett vindskydd med sittbänkar, eldstäder, ved och dass.

Det är tillåtet att tälta på tre platser i Abisko nationalpark; vid Abisko Turiststation, vid hängbron över Nissonjohka och vid Abiskojaurestugorna.

Faciliteter:
  • Camping