Tjapsåive

Tjapsåive är ett nästintill orört skogsområde med tallskog, granurskog och barrblandskog. Hela området har höga naturvärden och många ovanliga arter. Området är långsmalt och ligger på en höjdrygg på berget med samma namn. De övre sluttningarna är blockrika med hällar och branta stup. Tjapsåive naturreservat är 1,9 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Tjapsåive ligger cirka 2 mil nordväst om Arvidsjaur längs väg 95, strax öster om sjön Långträsket.