Torrbergstjärn

Torrbergstjärn är ett populärt fiskeställe med inplanterad ädelfisk. Naturen här är en blandning av torra hällmarker med gammal tallskog och örtrika, frodiga granskogar med gott om lövträd. Området är 3,6 kvadratkilometer stort.

Skoterkörning är endast tillåten på anvisad skoterled samt på själva Torrbergstjärnen. Eldning får endast ske i särskilt anordnade eldstäder.

Att göra:
 • Naturreservat
Parkering:

Parkeringsplats finns.

Kommunikationer:

Reservatet ligger 20 kilometer nordväst om centrala Piteå och cirka 5 kilometer norr om byn Lillpite. Från Lillpite är det flera vägar som leder till reservatet. En stig går upp till tjärnen.

Vill dit
 • 20191220193159 4 dwtj05
 • 20200921213051 4 1qxhl1a
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Ljud
Gammelskogen vid lommens tjärn. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)
Kommentera